Často kladené dotazy.

Musím být zákazníkem fotovolty.cz?

Ne nutně. Jen se na vás nebude vztahovat akční nabídka.

Co je to „spotová cena“?

Spotová cena znamená aktuální cenu za výkup elektřiny na denním trhu, která se mění každou hodinu. Aktuální výše je k dispozici na adrese https://ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh.

Jak často mi budou chodit peníze?

Zúčtovací období je nastavené kvartálně, vždy k:

31. březnu, 

30. červnu, 

30. září,

31. prosinci.

Co když už výrobní EAN mám?

Pokud již máte výrobní EAN od vašeho distributora vydaný ve Smlouvě o připojení nebo v jejím dodatku, tak se celý proces výrazně zrychlí. Zkuste se podívat do smlouvy, zda je již přidělen.

Musím měnit stávajícího dodavatele elektřiny?

Pro výkup elektřiny s eVoltio nemusíte měnit svého stávajícího dodavatele a ani podmínky s ním smluvené.

Je opravdu věškerá administrativa z vaší strany zdarma?

Veškerá administrace je zcela zdarma a vy se  nemusíte o nic starat. Zajistíme vám získání výrobního EANu, provedeme registraci na portálu CS OTE a převezmeme za vás veškerou komunikaci s distributorem, případně dodavatelem. Pokud již máte výrobní EAN od vašeho Distributora vydaný ve Smlouvě o připojení nebo v jejím dodatku, tak se celý proces výrazně zrychlí. Stačí se podívat do smlouvy o připojení s distributorem, kde naleznete váš výrobní EAN.

Jak spustím přetoky na své FVE?

Přetoky nastavujeme  klientům my na FVE střídači dálkově z pracoviště dálkového dohledu.  Vy nemusíte dělat nic.

Kdy můžu začít prodávat přetoky?

Podmínkou pro výkup elektřiny je platné PPP (první paralelní připojení). To znamená, že vaše fotovoltaická elektrárna musí být po revizi od nás a po výměně elektroměru distributorem (ČEZ, PRE, EG.D) z jednosměrného na obousměrný.

Jsou nějaká omezení přetoků?

Povolené přetoky mohou být maximálně do povoleného rezervovaného výkonu dle PPP, který z důvodu neočekávaných špiček ponižujeme o 10 %, aby nedošlo k přetoku povolené hodnoty rezervovaného výkonu a následné pokutování klienta ze strany distributora.

Týkají se mě nějaké paušální nebo jiné poplatky spojené s prodejem elektřiny?

Prodávejte s námi za SPOTové ceny a získejte vždy to, co skutečně vyrobíte a prodáte v danou hodinu. Pro klienty společnosti fotovolty, nabízíme výkup elektřiny zcela ZDARMA na celý jeden rok v následujícím období činí poplatek 300,- Kč bez DPH za každou vykoupenou MWh. Žádné paušální poplatky, žádné poplatky za prodané množství elektřiny a ani žádné skryté poplatky. Aktuální SPOTové ceny naleznete zde: https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh. Veškeré peníze, vyrobené vaší fotovoltaickou elektrárnou, vám v plné výši SPOTové ceny budeme kvartálně posílat na vámi zvolený bankovní účet.